วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  
ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล                 ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดี  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ศิริพร ธิติเลิศเดชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

-----------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การเยี่ยมสำรวจหน่วยงานระดับกอง สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

   การเยี่ยมสำรวจหน่วยงานระดับกอง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ในวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานทั่วไป โดยมี นางสายฝน บุญญานุสาสน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจฯ ซึ่งนำโดยรองศาสตราจารย์ศิริพร ธิติเลิศเดชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ นางอาภรณ์ ไกรเดช ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนายสมชาติ พนาเกษม ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา
----------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553     นางสายฝน บุญญานุสาสน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ได้รับเชิญจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท) ให้ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

----------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔


     ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ในวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

---------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่กับสื่อมวลชน เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๔--------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

“พบเพื่อนเก่า เล่าความหลัง” สีสันจากงาน MU Blue nightวันที่ 18 ธันวาคม 2553 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานคืนสู่เหย้า “มหิดลสัมพันธ์ 53 : MU Blue Night” ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกรุ่น ทุกคณะ ทุกสถาบัน ทุกวิทยาลัย ได้พบปะสังสรรค์ ย้อนรำลึกถึงความหลัง ก่อให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าผู้ร่วมงาน จากนั้น ศ.คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดงาน MU Blue night
MU Blue night เป็นกิจกรรมที่ทำให้ศิษย์เก่าหลายท่านได้มีโอกาสชื่นชมบริเวณรอบมหาวิทยาลัยโดยนั่งรถรางชมภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานมีวงดนตรีขับกล่อมเสียงเพลง สร้างบรรยากาศอันอบอุ่นให้กับผู้มาร่วมงาน โดย วง Mahidol University Pops Orchestra ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล จากนั้น นำเสนอวีดิทัศน์ ชุด “ภูมิใจมหิดล” และไฮท์ไลน์สำคัญในงานนี้คือ ศิษย์เก่าที่มาในงานนี้ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย ชมการแสดงภายในงาน และร่วมร้องเพลง “เทิดพระนามมหิดล” เสียงก้องทั่วบริเวณงาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------
มหิดลเกมส์ 54”

     17 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหิดลเกมส์ 54” โดยมี ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้บริหาร นักกีฬา และบุคลากรของคณะ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมาร่วมเดินพาเหรด ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
     “มหิดลเกมส์ 54” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2553 – 2 มีนาคม 2554 ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ อาทิ ฟุตบอล, ฟุตซอล, กรีฑา, กอล์ฟ, ว่ายน้ำ, ครอสเวิร์ด เป็นต้น โดยบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถแจ้งต่อผู้ประสานงานแต่ละประเภทกีฬาของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ          ฝ่ายประสานงานกลาง นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล กองทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2849-6292 หรือ i+49-6292

--------------------------------------------------------------


วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553


ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ในวันจันทร์ที่    กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย 
ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ
                 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๗/๗๙๑๒  ลงวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๓ เรื่อง ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ   พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓  จำนวน ๖,๓๐๖ คน ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ  เขตบางกอกใหญ่ ระหว่างวันศุกร์ ที่  ๑ - วันอังคารที่    กรกฎาคม  ๒๕๕๔     ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย  หรือวันและเวลาใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นั้น

                 บัดนี้ สำนักราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการนี้  ซึ่งทรงกำหนดจะเสด็จฯ ในวันจันทร์ ที่    กรกฎาคม  ๒๕๕๔   ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย  ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2554
     ขอเชิญชวนบุคลากรกองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องเลี้ยงรับรอง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

---------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โครงการสัมมนาวิเคราะห์ตนเองสู่ความสำเร็จ
เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์กองบริหารงานทั่วไป
วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓           โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ กองบริหารงานทั่วไป เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการสัมมนาวิเคราะห์ตนเองสู่ความสำเร็จ เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ กองบริหารงานทั่วไป ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
          ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทร์ พลอยแหวน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้ และอาจารย์เทพรัตน์  พิมลเสถียร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มาบรรยายวิธีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จากนั้น คณะจัดทำแผนกลยุทธ์ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์   กองบริหารงานทั่วไป ซึ่งได้โครงการที่จะผลักดันสู่การปฏิบัติจริง ๑๐ โครงการ เช่น โครงการเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , โครงการชุมชนนักปฏิบัติงานสารบรรณ , โครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล , โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ สถาบันและพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ , โครงการ Smart Secretary Works  และโครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการการจองห้องประชุมผ่านระบบ IT โปรแกรม FIS และข้อตกลง เป็นต้น

------------------------------------------------------------------------------


วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงาน ภายในงานมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมทั้งนักศึกษา พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีชมพู ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และจุดพลุเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
--------------------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปี ๒๕๕๓
ณ บริเวณโถงด้านหลังห้องศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช

      วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๓ ณ บริเวณโถงด้านหลังห้องศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

----------------------------------------------------
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน
วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๓ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน ในวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๙ น. ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

-------------------------------------------