วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือจากบัณฑิตและผู้ปกครอง
ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในวันซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
4 - 5 กรกฎาคม 2553

 
 มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดพิธีซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมกองทัพเรือ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถนนวังเดิม เพื่อลดความแออัด และหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด จึงขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกๆ ปี จะมีผู้มาร่วมงานแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตเป็นจำนวนมาก จนเกิดความไม่สะดวกหลายประการ อาทิ ไม่มีที่จอดรถ การเดินทางไม่สะดวก การจราจรติดขัด ร้านอาหาร ห้องสุขาไม่เพียงพอ สภาพอากาศร้อน หรือฝนตก รวมทั้งการนัดพบกับญาติหรือเพื่อนๆ ก็อาจไม่เป็นไปตามนัดหมาย เนื่องจากความแออัดของผู้มาร่วมงานจำนวนมาก (ดังในภาพปีที่แล้ว) นอกจากนี้วันงานพิธีบัณฑิตจะต้องเข้ารายงานตัวในห้องประชุมตามเวลาที่กำหนด
ในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพเรือเปิดสถานที่และอนุญาตให้บัณฑิต, ญาติ และเพื่อนๆ มาแสดงความยินดีและถ่ายภาพก่อนวันงานพิธี โดยเปิดให้เข้าถ่ายภาพเก็บความงดงามและบรรยากาศของสถานที่ได้ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2553เวลา 8.00–16.30 น. เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามกว่าวันงานพิธี จึงขอเชิญชวนให้บัณฑิตมาถ่ายภาพร่วมกับญาติ และเพื่อนๆ มาแสดงความยินดีก่อนวันงาน เพื่อลดความแออัด และหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด เพื่อความสะดวกในการเดินทางขอความร่วมมือจากบัณฑิตและผู้ปกครอง ดังนี้ (แผนที่การเดินทาง)
1. เนื่องจากบริเวณหอประชุมกองทัพเรือไม่มีพื้นที่จอดรถ เพื่อความสะดวกกรุณาใช้รถบริการสาธารณะในการเดินทางไปยังหอประชุมกองทัพเรือ (สามารถจอดรถได้ที่ ห้างเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า, ห้างโลตัส สาขาปิ่นเกล้า, ห้างตั้งฮั้วเส็ง สาขาธนบุรี, ห้างโลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ์, ห้างฟู้ดแลนด์สาขาจรัญสนิทวงศ์)
2. มหาวิทยาลัยได้เพิ่มพื้นที่สำหรับจอดรถบริเวณท้องสนามหลวง และจะมีรถ Shuttle bus บริการรับส่งไป
ท่าราชวรดิฐ เริ่มจาก ป้ายรถเมล์ถนนราชดำเนิน (จุด 1) วิ่งวนซ้ายถนนหน้าพระธาตุจอดรับ (จุด 2) เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน ผ่านท่าเรือท่าช้าง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมหาราช ผ่านสโมสรราชนาวี จอดรถท่าเรือท่าราชวรดิษฐ์ (จุด 3) ผ่านท่าเรือช้าง ท่าเรือท่าเตียน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนท้ายวัง ผ่านวัดพระเชตุพนฯ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสนามไชย ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม ผ่านแยกไฟแดง ตรงไปจอดรับ - ส่ง (จุด 1) โดยวิ่งวนเป็นวงกลม
3. ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา    เส้นทาง   นนทบุรี วัดราชสิงขร จะบริการจอดท่าหอประชุมกองทัพเรือ (ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น.)
4. ใช้บริการเรือเสริมพิเศษ (วิ่งวน) จาก ท่าวังหลัง ท่าช้าง ท่าหอประชุมกองทัพเรือท่าวังหลัง
5. ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสะพานตากสิน ต่อเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเรือสารทร(ตากสิน) ท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ ดูเส้นทาง ตารางการเดินเรือวันที่ 4 ก.ค. 53 และ ตารางการเดินเรือวันที่ 5 ก.ค. 53
6. ใช้บริการเรือรับ – ส่ง ข้ามฟาก จากท่าราชวรดิฐ ท่าราชนาวิกสภา
7. มหาวิทยาลัยจัดพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ปกครองและญาติ ดังนี้ (ผังพื้นที่ภายใน)
   7.1 อาคารราชนาวิกสภา ห้องชมวังชั้น 1 และห้องชมวังชั้น 2 รองรับได้ประมาณ 500 ที่นั่ง
   7.2 อาคารราชนาวิกสภาหลังเก่า บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 รองรับได้ประมาณ 300 ที่นั่ง
   7.3 เต้นท์บริเวณท่าหอประชุมกองทัพเรือ รองรับได้ประมาณ 500 ที่นั่ง
   7.4 เต้นท์บริเวณด้านข้างอาคารหอประชุมกองทัพเรือ รองรับได้ประมาณ 2,500 – 3,000 ที่นั่ง
   7.5 ห้องรับรองราชนาวีสโมสร (ฝั่งท่าราชวรดิฐ) รองรับได้ประมาณ 300 ที่นั่ง
   7.6 เรือรับรองพิเศษ “เรืออังสนา” จอดบริการฝั่งราชนาวิกสภา รองรับได้ประมาณ 300 ที่นั่ง
เพื่อลดความแออัดภายในพื้นที่ กองทัพเรือเปิดสถานที่ให้บัณฑิตเข้าถ่ายภาพได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.00 – 16.30 น.     ท่านจะได้ภาพและมุมที่สวยงามไม่แออัด และขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ญาติ เพื่อน ๆ บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบเช้า เสร็จแล้วให้เดินทางกลับ เพื่อเปิดพื้นที่ให้บัณฑิตรอบบ่ายเข้าใช้พื้นที่ต่อไป มหาวิทยาลัยมหิดล ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม