วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีประชาชนประสบปัญหาอุทกภัยในหลายจังหวัด บ้านเรือนเสียหาย ขาดแคลนทั้งอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความทุกข์ยากของประชาชน จึงเปิดศูนย์ มหิดลรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วมรับบริจาคเงิน, สิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
      มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอเชิญประชาชนทั่วไป บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร, อาหารแห้ง, ยารักษาโรค, ผ้าอนามัย, ผ้าอ้อมสำเร็จรูป, ถุงดำสำหรับใส่ขยะ ฯลฯ โดยติดต่อบริจาคได้ที่
     - ห้องอุ่นไอรัก สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. (02) 441 – 9116 ต่อ 1505, 1506
     - ลานวัฒนธรรม MU Corner มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. (02) 441 – 9205
     - งานยานพาหนะและบริการกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. (02) 849 – 6040 - 3
     สำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินสามารถบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหิดลรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม เลขที่บัญชี 333 – 233 – 5852
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานกลาง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. (02) 849 – 6105 – 6 หรือ www.orsa.mahidol.ac.th
-----------------------------------------------