วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรผู้ได้รับรางวัลพิเศษของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2553 ไปเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน มาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล
จากนั้นในช่วงบ่าย ได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านในโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ณ ตำบลบ้านโคกกลาง และโรงเรียนบ้าน
ซำแฮด ตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์

---------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยมหิดลมอบเงินบริจาคแก่สถานทูตญี่ปุ่น
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิประเทศญี่ปุ่น
     วันที่ 14 มิถุนายน 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเช็คเงินสด 2 ฉบับ เป็นเงินจำนวน 1,407,294.09 บาท ให้แก่สถานทูตญี่ปุ่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริจาคโดยส่วนงาน หน่วยงาน บริษัท บุคคล และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


-----------------------------------------------
แสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัย BART LAB Rescueวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความยินดีกับทีม BART LAB Rescue นักศึกษาและนักวิจัยจากศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นปีที่สองจากการแข่งขัน Robocup Japan Open 2011 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
จากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมาย เรื่อง “ธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย” โดย ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ในที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2554 ณ ห้องประชุม ศ. นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พิธีรับมอบธงและตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์  วงศ์อาษา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดลไปรับมอบธงและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยไปรับเมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

---------------------------------------------------------