วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญและร่วมในพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔มหาวิทยาลัยขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

----------------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554


การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔     วันศุกร์ที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ปรีชา  สุนทรานันท์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ นายชัยโรจน์ รอดเกลี้ยง หัวหน้างานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ และนางสาวสุนิดา แสงวิเชียร งานเลขานุการกิจฯ  ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


     อธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ลานทางเดินบริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

---------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

งานแถลงข่าวเปิดตัว
“หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก
หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
และห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท”
และการเสวนา
“หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยกับคนรุ่นใหม่”


     นางสายฝน  บุญญานุสาสน์  ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป นายสุจิตร  มหาพิรุณ  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และนายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท” และการเสวนา “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยกับคนรุ่นใหม่” เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น ๓ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล และอาคารศาลายา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

---------------------------------------------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัล
งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๕๔


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน “มหิดล - วันแม่” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำเฝ้ารับเสด็จฯ ในงานมีการสาธิตเพลงกล่อมลูกโดยผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค, พิธีมอบรางวัลแก่แม่สู้ชีวิต, แม่ 100 ปี, แม่ดี – บุคลากรเด่น, แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และบริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
----------------------------------------------------------------------------------------