วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

     วันที่ 12 ตุลาคม 2554 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

อำลาอาลัยผู้เกษียณอายุงาน
 ด้วยใจคิดถึง ประจำปี ๒๕๕๔     วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ นางสายฝน บุญญานุสาสน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป  เป็นประธานในงาน “อำลาอาลัยผู้เกษียณอายุงาน” ของกองบริหารงานทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๔ ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ กองบริหารงานทั่วไป ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พงษ์ธารา  วิจิตรเวชไพศาล มาร่วมงานดังกล่าวด้วย

---------------------------------------------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2554วันที่ 29 กันยายน 2554 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2554 ณ ห้อง Auditorium ชั้น3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
-------------------------------------------------------------------------------------------------