วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

วันมหิดล ประจำปี 2555

 วันที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปศาลาศิริราช 100 ปี พระราชทานโล่และเข็มที่ระลึก แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ผู้อุปการะคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 86 ราย โดยมี ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
     ในภาคเช้า ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อันเป็น วันคล้ายวันสวรรคต ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ( 24 กันยายน พ.ศ. 2472) งาน วันมหิดล ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 24 กันยายน 2494 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระราชชนกที่ได้ทรงดำเนินพระจริยวัตรอันงดงาม แก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทยมาตลอด ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้ง ทรงวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล ทหารเรือ การประมง และการสังคมสงเคราะห์ ให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศจนทุกวันนี้ ดูวิดีโอวันงาน ที่นี่
****************

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555


โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน บุคลากรกองบริหารงานทั่วไป
เรื่อง “ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม”
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
      วันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดงานสัมมนา และศึกษาดูงานบุคลากรกองบริหารงานทั่วไป เรื่อง “ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม”  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ ณ ตะนาวศรี แอนด์ ครีคไซต์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยนางสายฝน บุญญานุสาสน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กล่าวเปิดโครงการสัมมนาฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการ  สัมมนาฯ ครั้งนี้ด้วย

     ทั้งนี้ ได้มีการบรรยาย “ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม”กลุ่มสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม โดย อาจารย์ชยกร มีหิรัญ พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย โดยบุคลากรกองบริหารงานทั่วไปกว่า ๗๐ คน ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
     และในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ได้รับเกียรติจากนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  และนางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรกองบริหารงานทั่วไปเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมจวนผู้ว่าฯ พร้อมเลี้ยงรับรองและมีการมอบของที่ระลึกให้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชมทุกท่านก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


*********************************


วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2555     วันที่ 14 กันยายน 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกแก่ข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 จำนวน 352 คน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

--------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
-------------------------------------------

พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก
แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลผู้เกษียณอายุฯ
ประจำปี ๒๕๕๕
--------------------------------------

ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ
และผู้เกษียณอายุงานก่อนกำหนด
ประจำปี ๒๕๕๕
--------------------------------------