วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเีกียรติ
ถวายพระพรชัยมงคล

ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555

28 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ณ ลานเป็ดขาว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้มหิดล กับกิจกรรม “การประกวดกระทง” โดยมีผู้แทนส่วนงานต่างๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก
ในช่วงบ่าย มีการประกวดขบวนแห่ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมในขบวนแห่ของสำนักงานอธิการบดี และยังมีขบวนแห่จากส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สร้างสีสันและความสนุกสนาน เริ่มขบวนจากบริเวณลานองค์พระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ จนถึงบริเวณลานเป็ดขาว
ในช่วงค่ำ งานบนเวทีมีการประกวดนางนพมาศ พิธีมอบรางวัลการประกวดกระทง และการประกวดขบวนแห่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีบุคลากร และนักศึกษามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 กิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี
     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน เปิด “โครงการกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี”  มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นทุกปี   และเป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสม สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น 
     จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย  พร้อมคณะกรรมการฯ ได้เดินสำรวจและเยี่ยมชมการจัดระเบียบของกิจกรรม 5 ส ที่ทุกกองและส่วนงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ซึ่งได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การประหยัดทรัพยากร และการมีระเบียบและวินัยในการทำงาน

-----------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล


     เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ณ พระอุโบสถวัดพระงามวรวิหาร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

----------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงเปิดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานประชุม
วิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องด้วยในปี 2555 เป็นวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ 150 ปี ของสมเด็จ
พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเป็นวโรกาสครบรอบวันคล้าย
วันพระราชสมภพ 120 ปีของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ทั้งยังครบรอบ ๒๐ ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเห็นสมควรจัดให้
มีการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เรื่อง การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่อาเซียน และนิทรรศการผลงานวิจัยและวิชาการ
Mahidol University Research Expo 2012 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีงานวิจัยจำนวนมาก โดยเป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ 1
ใน 400 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย Times Higher Education (THE)
ปี 2011-2012
ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่
แพทย์รางวัลโนเบล บรรยายพิเศษ “ความก้าวหน้าการศึกษาพันธุกรรม ต้นกำเนิด
โรคมะเร็งในมนุษย์” ในงาน MU Research Expo อ่านรายละเอียด
ที่นี่
----------------------------------------------------------------------------------