วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระบรมราชชนก 
และสักการะเจ้าพ่อขุนทุ่ง เทพารักษ์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล


     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้เวลาฤกษ์มงคล ๐๘.๐๙  นาฬิกา นางสายฝน บุญญานุสาสน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป  พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีบรวงสรวงสมเด็จพระบรมราชชนก ณ โถงสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ และสักการะเจ้าพ่อขุน เทพารักษ์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล และงานด้านอื่นๆ ได้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีทุกประการ

---------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และทรงเปิดอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร 
หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และทรงเปิดอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร และหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี-หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ฟองคำ ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลรายงาน รองศาสตราจารย์ ฟองคำ ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิก ผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น เสด็จไปยังมณฑลพิธี ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ทอดพระเนตรแบบจำลองอาคารโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร “มหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร” และ “หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี -หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ”และทรงปลูกต้นพิกุล เสด็จเข้าภายในอาคาร ทอดพระเนตรนิทรรศการและหอพระราชประวัติฯ จากนั้น ทรงเป็นองค์ปาฐกเกียรติยศในปาฐกถาคุณหญิงพิณพากย์ พิทยาเภท ครั้งที่ ๑๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------