วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

พิธีทำบุญกองบริหารงานทั่วไป (๕๑ ปี) 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องกองบริหารงานทั่วไป 
ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นางสายฝน บุญญานุสาสน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และบุคลากรของกองฯ ได้ประกอบพิธีทำบุญกองบริหารงานทั่วไป เพื่อความเป็นสิริมงคลกับหน่วยงาน  โดยมีคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกองกฎหมาย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ บุคลากรจากกองต่างๆ เข้าร่วมพิธีทำบุญกองฯ ในครั้งนี้ด้วย

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทำบุญกองบริหารงานทั่วไป
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

     นางสายฝน บุญญานุสาสน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำเสื้อกองบริหารงานทั่วไป   เพื่อมอบให้แก่บุคลากรของกองทุกท่านเพื่อใช้สวมใส่ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  และในโอกาสแรกนี้ขอความร่วมมือจากบุคลากรกองบริหารงานทั่วไปสวมใส่เสื้อดังกล่าวฯ ในวันทำบุญกองบริหารงานทั่วไป    ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน


พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก
แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี ๒๕๕๖วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะ 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”


     มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ      ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ลานทางเดินบริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลา  ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน 
และประทานรางวัล งาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน “มหิดล - วันแม่” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ศาสตราจารย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำเฝ้ารับเสด็จฯ ในงานมีการสาธิตเพลงกล่อมลูกโดยผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค, พิธีมอบรางวัลแก่แม่สู้ชีวิต, แม่ ๑๐๐ ปี, แม่ดี – บุคลากรเด่น, แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และบริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า
อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่