วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในงาน “วันมหิดล” เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น ๓ และ สถานที่จัดเลี้ยงรับรอง ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น ๖ วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

     วันที่ 13 กันยายน 2556 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกแก่ข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 จำนวน 361 คน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------