วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557
     ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนในชุมชนโดยรอบ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
5 ธันวาคม 2556
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาโดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษ ณ มหิดลสิทธาคาร หอประชุมแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการนี้คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษา พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และมีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติในช่วงท้าย สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานเป็นอันมาก
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน 
ประจำปี 2556


     วันที่ 3 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2556 เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ โถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

คณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.สุพัฒน์  วาณิชย์การ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้เดินทางไปดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา