วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

พิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


วันที่ 24 มีนาคม 2557 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมในพิธีด้วย ณ บริเวณอาคารชุดพักอาศัย D (คอนโด D) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรนานาชาติ โดยหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการสร้างปัญญาจากประสบการณ์ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการสร้างศักยภาพทางปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ อาคารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,951 ตารางเมตร ก่อสร้างในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บนเนื้อที่ประมาณ 24,000 ตารางเมตร ติดกับบริเวณอาคารชุดพักอาศัย D (คอนโด D) ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น