วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

บุคลากรกองบริหารงานทั่วไป ร่วมสรงน้ำพระ
รดน้ำขอพร รก.แทนผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป
เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

  วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ บุคลากรกองบริหารงานทั่วไปร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจาก  นางรุจิรารัตน์  บรรจง รก.แทนผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องกองบริหารงานทั่วไป (ชั้น ๔) หลังจากนั้น ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน                      หน้าห้องกองบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น