วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

กองบริหารงานทั่วไปเข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
แด่ ศ.พญ.สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์ 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
     วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗  นางรุจิรารัตน์ บรรจง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป พร้อมบุคลากรกองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
กองบริหารงานทั่วไปเข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
แด่ ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
     วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗  นางรุจิรารัตน์ บรรจง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป พร้อมบุลากรกองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ แด่ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ม.มหิดล จัดงาน Soft opening มหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสร้างหอประชุมของมหาวิทยาลัย บนเนื้อที่ ๕๔ ไร่ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการด้านดนตรี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งเป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคารว่า “มหิดลสิทธาคาร”อันหมายถึง ความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Prince Mahidol Hall” ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวมหิดล
งาน Soft opening มหิดลสิทธาคาร จัดขึ้นในวันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน และได้เชิญแขกผู้เกียรติมาร่วมงาน ประมาณ ๑,๘๐๐ คน ภายในงานมีการแสดงดนตรี “The TPO New Year’s Concert 2014” ประกอบด้วย การแสดงเพลงคลาสสิก และการขับร้องเพลงประสานเสียง จากวง Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ประพันธ์บทเพลงสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ
สำหรับงานพิธีเปิดจริง (Grand opening) มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

กองบริหารงานทั่วไปจัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ร้านอาหารสยาม ๗๗ เชิงสะพานพระราม ๕ จังหวัดนนทบุรี