วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554     ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เดินทางไปกับคณะรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบเงินทุนการศึกษาและผ้าห่มกันหนาว ให้กับนักเรียนชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ

-------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

พิธีเปิดการประชุมการดำเนินกิจกรรม
บนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ครั้งที่ 23 (23rd WUNCA)


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ศาสตราจารย์คลินิก ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 23 (23rd WUNCA) และการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Conference on Computer Information Technologies หรือ CIT2011) และ การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต UniNet Network Operation and Management Workshop (UniNOMS2011) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีสมาชิกเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ สนใจ เข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คน โดยงานดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรทั้งจากภายในและ ต่างประเทศในหลากหลายสาขาที่มีการนำ IT เข้าไปประยุกต์ใช้ ทั้งด้านการแพทย์การพิสูจน์หลักฐาน ทางดิจิทัล e-Learning และ Workshop ที่น่าสนใจตลอดการประชุม
สำหรับการประชุมวิชาการ CIT & UniNOMS 2011 มีผู้สนใจเสนอผลงานเข้าร่วมกล่าว คือ CIT 2011 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี และโท นำเสนอผลงานรวม 75 ผลงาน ผ่านการคัดเลือก 49 ผลงาน ที่โดดเด่น เช่น การทำนายโรคพาร์กินสันโดยใช้ซัพพอร์ทเว็กเตอร์แมชชีน,การพยากรณ์ ราคาทองคำด้วยวิธีระบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบมีผู้สอน, สื่อการเรียนอิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้สมาธิสั้นและออทิซึม, เทคโนโลยีหุ่นยนต์กับการ ใช้งานทางการแพทย์,ผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตจากการใช้ Facebook ในที่ทำงาน และเสาะหาความปลอดภัยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น ด้าน UniNOMS มีสมาชิกเครือข่าย ส่งผลงานรวม 33 ผลงาน ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอ 15 ผลงาน เช่น ระบบการประสานการ ทำงานบนก้อนเมฆด้วยโอเพนซอสต์,ระบบการจัดการการสำรองและกู้คืนข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์ Bacula,ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์สำหรับบริการสืบค้นสารสนเทศ (Information Cafe), ระบบแสดงสถานะจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย แบบแสดงบนแผนที่โดยGoogle Maps API, ระบบห้องเรียนเอนกประสงค์ และระบบบันทึกการปฏิบัติงาน (i-Jobs) เป็นต้น
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดการจัดประชุมตั้งแต่พิธีเปิดในวันแรก คือ วันที่ 26 และ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอด 3 วัน ผ่านระบบ IP-TV ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่บน Website เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้ติดตามที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca23/
 
 ------------------------------------------------------------------------
งานเลี้ยง WUNCA


   หลังจากการประชุมวิชาการในภาคเช้าและภาคบ่ายเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  ตั้งแต่เวลา 17.3021.00 น. โดย รองศาสตราจารย์
สรนิต ศิลธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวต้อนรับ 
ในบรรยากาศสบาย ๆ       บริเวณหน้าตึกหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภายในงานมีการแสดงต่าง ๆ  พร้อมดนตรีอันไพเราะจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล  
------------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัด 23 rd WUNCA ยิ่งใหญ่มีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง “การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล” ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา นายดล บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 นายดล บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวว่า ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การปลอมแปลงข้อมูล การพิสูจน์ตัวตนและการยืนยันความเป็นข้อมูลต้นฉบับที่ไม่ถูกปลอมแปลง รวมทั้งการโจมตีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีปรากฎการณ์เพิ่มขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบ และสร้างเครื่องมือพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในปี 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมการที่จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม (ห้องปฏิบัติการการสืบค้นและกู้ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) และได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ NECTEC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ เตรียมเปิดหลักสูตรนิติวิทยาดิจิทัลเป็นแห่งแรก เพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิศวกรรมเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้กับหน่วยงาน ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน โดยขณะนี้ได้จัดทำหลักสูตรปริญญาโทด้านดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะรับนักศึกษาได้ปีละประมาณ 40 คน และในปี 2555 มีแผนที่จะจัดตั้งห้องปฏิบัติการการสืบค้นและกู้ข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ และห้องปฏิบัติการความมั่นคงบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
---------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

กองบริหารงานทั่วไปอวยพรปีใหม่และมอบกระเช้า
แด่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย‏----------------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี ร่วมพูดคุย ตอบข้อซักถามพร้อมด้วยทีมรองอธิการบดี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของทุกส่วนงานได้มีโอกาสพบปะและสื่อสารกับผู้บริหาร เชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหารงาน มีผู้แทนจากสายงานต่างๆจำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
---------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองเข้าร่วมอวยพร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
จากศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล


--------------------------------------------
กองบริหารงานทั่วไปเข้าอวยพรปีใหม่ รองศาสตราจารย์ปรึชา สุนทรานันท์------------------------------------------------

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2554

วันที่ 4 มกราคม 2554 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนในชุมชนโดยรอบ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 54 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2554 ณ บริเวณลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
--------------------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

งานเลี้ยงสังสรรค์รับขวัญปีเถาะ
กองบริหารงานทั่วไป
2554

          รศ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ รศ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย ศ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ   รศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย รศ. ศิริพร ธิติเลศเดชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรกองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องเลี้ยงรับรอง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
29 ธันวาคม 2553
ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

29 ธันวาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานกีฬาสีประจำปี 2553 โดยมี นางบุญญารัตน์ สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
การจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2553 ครั้งนี้มีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 สีคือ สีฟ้า สีชมพู สีส้ม และสีเขียว ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาฮาเฮ อาทิ เก้าอี้ดนตรี, วิ่งแปดขา, วิ่งเปี้ยวซุปเปอร์แมน, ชักเย่อ และการประกวดกองเชียร์
ในช่วงค่ำ ท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร ได้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ในบรรยากาศสบายๆ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยท่านอธิการบดีกล่าวอวยพรปีใหม่ชาวสำนักงานอธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมร้องเพลงสร้างสีสันภายในงานอย่างเป็นกันเอง จากนั้น ชมการแสดงจากสีต่างๆ การแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีและชมรมคาราโอเกะ พร้อมลุ้นไปกับการจับรางวัลจากคณะผู้บริหาร 
---------------------------------------------------------------------------------------